Varför är kulturarvet viktigt?

Kalmar kommun jobbar aktivt för att bevara, utveckla, använda och levandegöra kulturarvet för att skapa perspektiv på den egna
samtiden.

Kommunen ger stöd till föreningar, institutioner och professionella aktörer som alla är viktiga parter i arbetet med kulturarvet.

Varför är kulturarvet viktigt?

Kulturarvet är en viktig del i Kalmars identitet, förankring och utveckling. Här finns många intressanta kulturmiljöer, historiska minnesmärken och varsamt renoverade byggnader. Kalmar Slott, som under medeltiden var Sveriges modernaste fästning och Kalmar domkyrka, som idag är en av norra Europas bäst bevarade barockkyrkor är några exempel. Runtom i kommunen finns tydliga spår från alla historiska perioder, från stenåldern fram till industrialismen och vår tid.

1600-talets rutnätsstad

På Kvarnholmen kan du se tydliga spår av 1600-talets moderna rutnätsstad, stora delar av den gamla stadsmuren finns fortfarande kvar, liksom välbevarad byggnation från 1600-talet och framåt. Det verkligt gamla medeltida Kalmar upplever du i Gamla Stan.

Fler sidor inom kulturupplevelser och aktiviteter

Barn- och ungdomskultur

Alla barn och unga ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur i olika former

Stipendier och kultur- och idrottspriser

Det finns flera möjligheter att söka medel till föreningen

Kulturhistoria, kulturarv

Kulturarvet är en viktig del i Kalmars identitet, förankring och utveckling

Kultur i Kalmar

Vi erbjuder bland annat utbud av dans, film, konst, teater, musik och hantverk

Vi som jobbar med kulturen

Så kontaktar du oss på kulturenheten

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Publicerad: 17 januari 2019