Friluftsprogram förslag 2019

Nu finns ett förslag till Program för Friluftsliv i Kalmar kommun framtaget för samråd.

Friluftsprogrammet har tagits fram utifrån sammanställning av befintliga underlag, fältstudier och dialog med övriga kommunala förvaltningar, vissa myndigheter och föreningar.

Nu är det dags för återkoppling för att inhämta synpunkter på presenterad inventering och analys.

Därmed finns också möjlighet att fylla på med fler invånartips på fina friluftsmiljöer.

Efter remisstiden kommer en slutversion tas fram med utvecklad analys, prioriteringsförslag och genomförandeplan.

Friluftsprogrammet inleds med en översikt av innehåll och processen.

Därefter följer fyra delar som kan ha intresse för olika målgrupper;

  • Översikt och inledning
  • DEL I: Bakgrund, kommunens ambitioner, mål, strategier, ansvarsfördelning och regelverk.
  • DEL II: Beskrivning av områden som är attraktiva för friluftsliv och friluftsaktiviteter, analys, prioritering, genomförandeplan samt källor.
  • DEL III: Kartor med tips på platser för friluftsaktiviteter.

I informationsrutan nedan hittar du länkar till bilagorna för programmet.

För att komma med i slutbearbetning behöver synpunkter på programförslaget lämnas senast 2019-09-30.

Synpunkter skickas till eva-lena.larsdotter@kalmar.se alternativt per post till Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 610, 39126 Kalmar.

Fler sidor inom natur, friluftsliv och parker

Bad och fiske

Var du än befinner dig i Kalmar känner du närheten till havet och naturen.

Båtar och hamnar

Båtplatser och småbåtshamnar i kommunen

Natur- och friluftsområden

Vår kommun är full av vacker natur, vilket är ditt smultronställe?

Parker, lek och odling

Vad vore en stad utan parker, lekplatser eller odlingsmöjligheter?

Strandstädarkarta

I vår nya e-tjänst strandstädarkartan kan du markera om du stöter på skräp på våra stränder eller vid vattnet.

Vandring, cykling och motion

Vandra, cykla, motionera i Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 6 december 2019
Publicerad: 1 juli 2019