Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Distansundervisning för årskurs 6 på Ljungbyholmsskolan

Fredagen den 28 januari 2022 och måndagen den 31 januari 2022 övergår eleverna i årskurs 6 på Ljungbyholmsskolan till distansundervisning.

Huvudman beslutar, efter dialog med rektor på Ljungbyholmsskolan och förvaltningschef, att fredagen den 28 januari 2022 och måndagen den 31 januari 2022 övergår eleverna i årskurs 6 på Ljungbyholmsskolan till distansundervisning.

Förvaltningschefen för Södermöre kommundelsförvaltning och rektor för Ljungbyholmsskolan har fört dialog att tillfälligt övergå till distansundervisning på grund av personalbrist orsakad av det virus som orsakar covid-19 i verksamheten.

Rektor ges möjlighet att göra undantag från ovanstående för elever i behov av särskilt stöd.

Lunch går att hämta på skolan.

Information kring läget kommer att kommuniceras med vårdnadshavare och personal under dagen.

Publicerad: 27 januari 2022