Öppen förskola

Öppen förskola och familjecentraler i Kalmar

Öppen förskola är en del av familjecentralerna i Kalmar, och har verksamhet för barn 0-5 år tillsammans med förälder eller annan vuxen. Familjecentralerna finns på fem platser i Kalmar kommun; Smedby, Norrliden, Södermöre, Lindsdal samt centrala Kalmar. I centrala Kalmar finns dessutom öppna förskolan Måsen, en kreativ mötesplats för barn 0-12 år, tillsammans med föräldrar eller annan vuxen.

I öppna förskolan vistas du i en pedagogisk miljö tillsammans med ditt barn i en verksamhet som bedrivs av förskollärare! Här kan du låta dig inspireras av sång, musik, skapande med mera, men även stärkas och få stöd i föräldrarollen och knyta nya kontakter.

På familjecentralen samarbetar den öppna förskolan med socialtjänsten och barn- och mödrahälsovården för att bidra till att föräldrarnas behov av medicinsk och social service tillgodoses.

Kontakt

Familjecentral i Lindsdal

Familjecentral i centrala Lindsdal

Familjecentral Kalmar

Information om familjecentrum i centrala Kalmar, "Trill-In"

Familjecentral Norrliden

Information om familjecentrum i Norrliden

Familjecentral Smedby

Information om familjecentrum i Smedby

Familjecentral Södermöre, Ljungbyholm

Information om familjecentrum i Ljungbyholm